செய்திகள்

துபாயில் உலகின் மிகப்பெரிய அதிநவீன விமான நிலையம் கட்டப்பட உள்ளது. இங்கு 200 விமானங்கள் ஒரே நேரத்தில் நிறுத்தலாம்.
துபாயில் உள்ள சர்வதேச விமான நிலையம் உலகின் மிக சுறுசுறுப்பான விமான நிலையங்களில் ஒன்றாகும். இந்த விமான

 

 
  தகவல்
தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் உள்ளூர், உள்நாடு மற்றும் வெளி நாட்டு சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்க்கும் வண்ணம் பல்வேறு சுற்றுலா பயணத் திட்டங்களை நடத்தி வருகிறது.